ก.แรงงาน ยกระดับความสัมพันธ์แอฟริกาใต้ พัฒนาแรงงานสองประเทศ

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๘

ก.แรงงาน กระชับความสัมพันธ์แอฟริกาใต้ มุ่งยกระดับทักษะแรงงานสองประเทศ หวังเพิ่มโอกาส คนไทยมีงานทำในต่างแดน

ก.แรงงาน ยกระดับความสัมพันธ์แอฟริกาใต้ พัฒนาแรงงานสองประเทศ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ มีทักษะสูง และหลากหลายรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยการนำของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างโอกาส ในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความมั่นคงในอาชีพให้แก่แรงงานไทย แก้ปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ กพร.ยังใช้แนวทางความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ ล่าสุดได้ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า จากการหารือดังกล่าว จะได้พัฒนาความร่วมมือโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การฝึกทักษะ Re-skill รองรับการเปลี่ยนงาน การประกอบอาชีพเสริม หรือการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เพื่อยกระดับความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี และเครื่องประดับ) ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และภาษาในการสื่อสาร สำหรับภาคบริการและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ด้านมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน จะร่วมกันเผยแพร่สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการกำหนดและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกัน ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพต่างๆไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และโอกาสในการประกอบอาชีพของช่างเทคนิคและแรงงานฝีมือคนไทย

"ผลจากการหารือในครั้งนี้เป็นบันไดขั้นแรกของความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของทั้งสองประเทศ เพิ่มโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่ง ในการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น" อธิบดีกพร. กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด