">

TWPC ปลื้ม คว้า CG 5 ดาว

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๔๗

ขอแสดงความยินดี กับ บมจ. ไทยวา (TWPC) ของบอสหนุ่ม "โฮ เรน ฮวา " ล่าสุด ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" (Excellent) เป็นปีแรก จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ถือเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง และเป็นการตอกย้ำนโยบายการบริหารอย่างยั่งยืน ?เห็นแบบนี้แล้ว บอกได้เลยว่าผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯได้เลยคร้า?

TWPC ปลื้ม คว้า CG 5 ดาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด