สนพ.มุกดาหาร จัดประชุมขับเคลื่อน ช่วยเหลือเด็กยากจน

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๒๒

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมทอแรงงานมุกดาหารได้ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียน โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น สนพ.มุกดาหาร ทั้งนี้มีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถานศึกษาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนด้วย

สนพ.มุกดาหาร จัดประชุมขับเคลื่อน ช่วยเหลือเด็กยากจน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด