สตาร์เฟล็กซ์ เข้าเยี่ยมชม ไลอ้อน (ประเทศไทย)

อังคาร ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๒๑

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมองค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบ (Business with Ethics) เพื่อการต่อยอดและขยายผลการพัฒนาธุรกิจคู่คุณธรรมในอนาคต ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

สตาร์เฟล็กซ์ เข้าเยี่ยมชม ไลอ้อน (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด