NVD เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

อังคาร ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๒๘

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด(มหาชน) หรือ NVD ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองกลุ่มในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน) และ กลุ่มสมวัฒนา โดยได้ข้อสรุปว่า กลุ่มสมวัฒนาจะทำการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายถืออยู่จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็น 51.56% ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท จำนวนเงินรวม 1,793.87 ล้านบาท และจะทำให้กลุ่มสมวัฒนาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเนอวานา ไดอิ จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วน 72.30%

NVD เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ คาดว่าจะทำการซื้อขายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 ในขณะเดียวกันบริษัทฯยังไม่ได้รับแจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นในครั้งนี้แต่อย่างใด

เกี่ยวกับ เนอวานา ไดอิ
บริษัทเนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับ High End และเป็นผู้นำในการสร้างบ้านที่มีดีไซน์ในสไตล์ Natural Modern ที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Living Revolution สะท้อนผ่านการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบสมดุล (Life Balancing) โดยผสมผสานระหว่าง Modern Living Design และ Modern Living Innovation เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

Modern Living Design ที่เนอวานาได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในการออกแบบบ้านรุ่นใหม่ ร่วมกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเลือกทำเลในการพัฒนาโครงการ ที่ติดถนนใหญ่อยู่ในเมือง ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง (Life Connectivity) ไปจนถึงการออกแบบบ้านที่สวยงาม ยาวนาน (Timeless Design) และอยู่สบาย โดยเน้นถึงเรื่องของ การนำเอาธรรมชาติเข้ามาใช้ในตัวบ้านให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแสงหรือลมธรรมชาติ รวมทั้งเรื่องของการออกแบบที่เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ที่เนอวานาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด และเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของการออกแบบบ้านจากเนอวานา

Modern Living Innovation เพื่อให้บ้านทุกหลังของเนอวานาได้รับการออกแบบให้พร้อมสำหรับการ ใช้ชีวิตของลูกค้าในสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเน้นในเรื่องการรักษาด้านสุขอนามัย (Well Being Living) กับการอยู่อาศัย ในบ้านของเรามีระบบ Air Factoring ในการปรับสภาพอากาศภายในบ้านให้ สมดุลตลอดเวลา ลดเรื่องฝุ่นละอองภูมิแพ้ในบ้านและยังดูแลสิ่งของภายในบ้านไม่ให้เสียหายเพราะ ความชื้น ในการทำให้อากาศภายในบ้านดีขึ้น มีการวัดสภาพอากาศภายในบ้านและระบบหมุนเวียน อากาศที่ไม่ดีออกไปนอกตัวบ้าน เรื่องของน้ำประปาก็เป็นสิ่งที่เนอวานาคำนึงถึงทั้งการกรองเข้ามาให้ สะอาด และการ re-used เรื่อง Home Infrastructure ที่ทุกบ้านในโครงการของเนอวานาจะมี internet ความเร็วสูงเข้าถึงทุกจุดภายในบ้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับ Wifi ได้รับ การออกแบบจัดวางไว้อย่างลงตัว รวมทั้งระบบเสียงรอบบ้านที่ได้จัดวางไว้ให้เชื่อมต่อเข้ากับ Smartphone สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth เพื่อความบันเทิงทุกที่ในบ้าน และสามารถ เชื่อมต่อเข้ากับระบบ Smart TV เพื่อความบันเทิงอย่างสมบูรณ์แบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด