">

เปิดบ้าน ม.นวมินทราธิราช อยากรู้....ต้องรู้...ว่า หมอ พยาบาล และสายการแพทย์เรียนยังไง?

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๒๒

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม "เปิดรั้ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" (NMU Open House 2020)สำหรับครูและคณะบริหารสถานศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เปิดบ้าน ม.นวมินทราธิราช อยากรู้.ต้องรู้.ว่า หมอ พยาบาล และสายการแพทย์เรียนยังไง?

ภายในงานมีกิจกรรม แนะนำหลักสูตรทั้ง 12 หลักสูตร พาทัวร์ไปคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง เป็นต้น

เพื่อให้รู้ทุกซอกทุกมุมว่าว่าจะเรียนจบหมอ พยาบาล พาราเมดิก ต้องเรียนอะไรบ้างพร้อมพูดคุยกับศิษย์เก่าในคณะโดยตรง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ fb.me/…3o1Zd2s

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด