ครูใหญ่ ร.ร.วิชาวดี จ.นครสวรรค์ ปลื้มใจ ทีมกรุ๊ป-มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ เดินหน้ามอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสต่อเนื่องกว่า 14 ปี

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๕๘

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ ทีมกรุ๊ป เดินหน้าจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวิชาวดี จ.นครสวรรค์ ต่อเนื่องกว่า 14 ปี นำทีมโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ผู้ก่อตั้ง ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานไปมอบทุนให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ขณะที่ครูใหญ่ ปลื้มใจ ได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องนานกว่า 14 ปี ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพชีวิตนักเรียนที่ดีขึ้น

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ผู้ก่อตั้ง ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่26 จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กในต่างจังหวัดที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษารวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น พร้อมนำโอกาสและความรู้ที่ได้กลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียน หรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯต่อไป

ในปีนี้มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจและทีมกรุ๊ป เข้าไปสนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ให้การอุปถัมภ์ 2 จังหวัดรวม 9 แห่ง จากทั้งหมด 11 แห่ง คือ 1.จังหวัดนครนายก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน, โรงเรียนวัดท่าชัย, โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย 2.จังหวัดนครสวรรค์ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆารามโดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 และ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือ 2 แห่ง คือโรงเรียนวัดนวลจันทร์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ จะทยอยส่งมอบทุนเร็วๆนี้

ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลเงินทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนผู้ชนะ จากการประกวดกิจกรรมการประกวดภาพวาดเยาวชน ระดับชั้นประถมศึกษาที่4-6 ในหัวข้อ "แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19" โดยกลุ่มโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.วราภรณ์ นุกรรัมย์ โรงเรียนวิชาวดี, รางวัลที่ 2 ด.ญ.วรรัตน์ วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และรางวัลชมเชย ด.ช.พงศ์ธร สร้อยสว่าง โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ส่วนกลุ่มจังหวัดนครนายก รางวัลที่ 1 ดญ.ธนิศา เขียวขำ โรงเรียนวัดท่าด่าน,รางวัลที่ 2 ด.ญ.จุฑารัตน์ ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดวังยายฉิม และรางวัลชมเชย ด.ญ.สาธิดา ชมเชย โรงเรียนวัดท่าด่าน

ในส่วนของโรงเรียนวิชาวดี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทางมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจและทีมกรุ๊ป เข้าไปช่วยเหลือต่อเนื่องกว่า 14 ปี ทั้งการมอบทุนการศึกษา, ทุนอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์กีฬา พร้อมจัดกิจกรรมพาเด็กและคุณคูรไปทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ การจัดสอนเด็กวาดรูปและประกวดให้รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน สร้างโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"การเข้าไปช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องนั้น เพราะเราเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง รวมถึงเป็นการสร้างกำลังใจหรือแรงบันดาลใจให้เด็กพร้อมที่จะสู้ต่อไป และเป็นคนดีในสังคมช่วยพัฒนาโรงเรียนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กแล้ว เรายังได้มอบเงินทุนให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก และมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับครูและนักเรียนได้มีโอกาสเปิดโลกที่กว้างขึ้นด้วย" ดร.ประเสริฐ กล่าว

ครูบุปผาชาติ หมุนสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตนอยากขอบคุณทาง มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และทีมกรุ๊ปมากๆ ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือต่างๆ กับทางโรงเรียนและเด็กนักเรียนตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี ซึ่งมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และทีมกรุ๊ปถือเป็นกลุ่มแรกๆที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ทำให้โรงเรียนและเด็กนักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยในแต่ละปีทางมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และทีมกรุ๊ป ได้มอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน 2 ครั้งต่อปี จำนวน 30 ทุน รวมถึงสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจำนวน 2 ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ทำให้เด็กมีอาหารกลางวันที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการหลังจากนี้ คือ อยากให้มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และทีมกรุ๊ป พาคุณครูโรงเรียน และ นักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่อื่นเพิ่ม หลังจากที่เคยพาไปที่วัดพระแก้วเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อพานักเรียนไปเปิดโลกทัศน์มากขึ้น

"เรารู้สึกดีใจและประทับใจมากๆ ที่มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และทีมกรุ๊ป ให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ผู้ที่เป็นผู้ให้มาตลอด ต้องขอบคุณท่านที่มอบโอกาสดีๆให้กับทางโรงเรียน ทุกวันนี้ครูเฝ้ารอคอยดร.ประเสริฐ นำคณะมาทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เรามีอาหารกลางวัน ให้ทุนเด็กและเด็กๆก็ดีใจมาก นอกจากท่านมาแล้วท่านยังพาผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่ทางเราต้องการอีกด้วย" ครูบุปผาชาติ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด