อพวช. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ EDX Education มุ่งส่งเสริมความตระหนักด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านสะเต็มศึกษาแก่เยาวชน

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๐๒

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ นายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ EDX Education, Taiwan ณ ห้อง Jupiter 9 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อจัดทำโครงการ EDX Innovation Studio ในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม/นิทรรศการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ลงมือฝึกหัด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มศึกษาผ่านผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนรู้ EDX ต่อไป

อพวช. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ EDX Education มุ่งส่งเสริมความตระหนักด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านสะเต็มศึกษาแก่เยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด