ไทยประกันชีวิตรุกตลาดประกันสุขภาพ ออกสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ "VIP DD" เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุดถึง 10 ล้านบาท พร้อมครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

พุธ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๕:๒๓

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตในฐานะองค์กรที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีคุณค่าให้กับผู้เอาประกันภัย โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ และวางแผนด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

ไทยประกันชีวิตรุกตลาดประกันสุขภาพ ออกสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ VIP DD เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุดถึง 10 ล้านบาท พร้อมครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติม "ประกันสุขภาพ VIP DD" ที่ตอบความต้องการด้านการวางแผนดูแลสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม เหมาะสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หรือผู้ที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มเติมวงเงินค่ารักษาที่มีอยู่เดิม ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี โดยมีแผนประกันให้เลือก 3 แผน คือ แบบเหมาจ่ายวงเงิน 3 ล้านบาท 6 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท เพื่อเลือกชำระค่าเบี้ยประกันภัยในแผนที่เลือกซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งต้องซื้อพร้อมกับสัญญาประกันชีวิตหลัก ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

สำหรับความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ VIP DD ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกรูปแบบการรักษา ไม่ว่าจะเป็นกรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก (OPD) อาทิ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 10,000 บาทต่อวัน, ค่ายากลับบ้านสูงสุดครั้งละ 3,500 บาท, ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายโดยการผ่าตัด และหัตถการ รวมถึงค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินฯลฯ พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ครั้งละ 500 - 4,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก (Deductible) ที่ 30,000 บาท หรือ 50,000 บาท ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง แต่ยังได้รับความคุ้มครองตามแผนประกันที่เลือกไว้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอยู่เดิม ทั้งนี้ เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

"บริษัทฯ ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพที่ครอบคลุม และเพียงพอต่อการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ VIP DD จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ทั้งที่มีสวัสดิการอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท และผู้ที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจ นักแสดง ฯลฯ ซึ่งจะช่วยรองรับความเสี่ยงและคลายความกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ มีตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ หรือ Life Partner กว่า 30,000 คนทั่วประเทศ พร้อมให้บริการวางแผนชีวิตและสุขภาพ" นายสวัสดิ์กล่าว

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ยังจะได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ไทยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศรวมกว่า 270 แห่ง โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็วทั้ง Online และ Offline กว่า 10 ช่องทาง นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง และรับสิทธิพิเศษจากไทยประกันชีวิต Privilege ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด