พลาดไม่ได้! กับการเปิดมุมมองอนาคตของคนเจนใหม่ โดย FutureTales Lab by MQDC จับมือร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พุธ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๐๘

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายนนี้
ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 8 โซน ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ
รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ที่ www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC

พลาดไม่ได้! กับการเปิดมุมมองอนาคตของคนเจนใหม่ โดย FutureTales Lab by MQDC จับมือร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab) โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดเสวนา "Future Generations and Their Impact on the Future of Living" งานเสวนาครั้งสำคัญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ และให้ความสำคัญกับอนาคตของเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้ประชากรในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม เพื่อการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ การปาฐกถาพิเศษ และเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ จากบุคคลสำคัญ ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน รวมถึงตัวแทนคนรุ่นใหม่ มาร่วมแชร์องค์ความรู้ และแนวคิดจากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เห็นแนวทางความเป็นไปของ Generation for the Future ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น นายคุณนาจิบ แอสซิฟี ผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย, นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC), ดร.วาสนา อิ่มเอม หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA), ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ หัวหน้าหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โดยงานเสวนา "Future Generations and Their Impact on the Future of Living" จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 8 โซน ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ที่ www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด