กระทรวงเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี

พฤหัส ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๕:๓๓
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี ณ สระพระพิรุณ ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ ข้าวพันธ์ใหม่ พันธ์ "หอมมาลัยแมน" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2563 รวมถึงยังได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ยังได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น นิสิตดีเด่น ให้กับนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี กรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในด้านผู้บริหารภาครัฐ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด