ทีมกรุ๊ป มอบทุน 5 โรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์

พฤหัส ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๕:๓๐
ทีมกรุ๊ป มอบทุน 5 โรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวม 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ , โรงเรียนวัดเขามโน , โรงเรียนวัดมะเกลือ ,โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม และโรงเรียนวิชาวดี ซึ่งเป็น สถานศึกษาที่ทีมกรุ๊ป ให้การอุปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยที่ โรงเรียนนครสวรรค์ มี ดร.จงกล เดชปั้น (ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้
นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลเงินทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณ แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดกิจกรรมการประกวดภาพวาดเยาวชน ระดับประถมศึกษา (ป.4-6) ในหัวข้อ "แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด" ด้วย โดยกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.วราภรณ์ นุกรรัมย์ โรงเรียนวิชาวดี รางวัลที่ 2 ด.ญ.วรรัตน์ วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และรางวัลชมเชย ด.ช.พงศ์ธร สร้อยสว่าง โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด