SABUY เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

พุธ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๔๙
SABUY เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สบาย เทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. สบาย เทคโนโลยี ผู้ผู้นำด้านการให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,512.50 ล้านบาทในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SABUY"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด