B-WORK เผยไตรมาส 3 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธ.ค. นี้

พุธ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๒๗
B-WORK เผยไตรมาส 3 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ยังคงมีผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 200.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 402.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เป็นผลจาก B-WORK รับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใหม่ จากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) จำนวน 124.3 ล้านบาท ส่งผลให้เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมใหม่อยู่ที่ 4,578.30 ล้านบาท

"ถึงแม้ตั้งแต่ต้นปี 2563 ดัชนีในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) จะมีความผันผวนค่อนข้างมาก เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แต่ B-WORK ก็สามารถบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี ทำให้มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย ในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยอัตราการเช่าอยู่ที่ 99.8% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด ส่วนค่าเช่าและบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 627 บาท/ตร.ม./เดือน เติบโตจาก ปี 2562 ที่มีค่าเช่าและบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 608 บาท/ตร.ม./เดือน" นายพรชลิต กล่าว

จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ที่ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ B-WORK เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 จากผลการดำเนินงาน ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายออก 70.92 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และเมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลทั้ง 3 ไตรมาสของปีนี้ B-WORK จ่ายเงินปันผลแล้ว 0.5797 บาทต่อหน่วย หรือหากนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงครั้งล่าสุด B-WORK จ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนแล้วรวม 2.0032 บาทต่อหน่วย

สำหรับ B-WORK ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ESG Rating ในกำกับของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าอยู่ในยูนิเวอร์สของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 นับเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่า B-WORK มีผลการดำเนินงานด้าน ESG อันประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ที่โดดเด่น

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด