บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อังคาร ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๓๔
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายโยชิฮิโระ ทามูระ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (ที่ 2 ทางซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ตราทีซีซีซี ตราสิงห์ และตราเด็กน้อย มอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท โดยมี ผศ.ดร ปิยะ กิตติภาดากุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตรของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด