มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๓๗
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

คุณสุพร วัธนเวคิน (ขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการ "รักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนหัวใจนอกเวลาราชการ" โดยมี ผศ. นพ. ธนะรัตน์ ลยางกูร (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ยอดเงินบริจาคดังกล่าวสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยเด็กได้ถึง 14 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด