ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินร่วมสนับสนุนของรางวัลเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในงานกาชาดและของดีเมืองหัวหิน 2563

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๑๐
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหินร่วมสนับสนุนของรางวัลเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในงานกาชาดและของดีเมืองหัวหิน 2563

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ร่วมสนับสนุนของรางวัล ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ใหักับ หน่วยงานกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลใน "งานกาชาดและของดีเมืองหัวหิน ประจำปี 2563 " จัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ย.-6 ธ.ค.63 นี้ โดยมีนายประยงค์ จันทเพ็ง นายอำเภอหัวหิน พร้อมกับ คุณสุภางค์ จันท์เพ็ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน เป็นผู้รับมอบของรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด