ศูนย์วิจัย RDI DPU เผยมาตรการฝ่าวิกฤต COVID เปิดขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษ ภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๘:๔๙
ศูนย์วิจัย RDI DPU เผยมาตรการฝ่าวิกฤต COVID เปิดขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษ ภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน

ศูนย์วิจัย RDI มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดขั้นตอนเที่ยวบินพิเศษการบินไทย เที่ยวบิน TG476 และ TG492 ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ และ กรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ เผยขั้นตอนการรับมือรวมถึงมาตรการของเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อรับผู้โดยสารชาวไทยที่ตกค้างในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งส่งชาวต่างประเทศที่ตกค้างในประเทศไทยจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2020 ที่ผ่านมา

โดยอาจารย์ขนิษฐา เขียวพวงงาม วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคณะ ได้ศึกษาเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยสำหรับผู้มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งผลสำรวจพบว่ามีมาตรการที่ตรวจเข้ม 3 ระดับ ได้แก่ ตรวจเข้มก่อนขึ้นเครื่อง มาตรการบนเครื่องบิน และ มาตรการหลังจากเครื่องบิน Landing

มาตรการในการให้บริการและขั้นตอนการตรวจเข้ม ในการโดยสารเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดการเดินทางทั้งในระหว่างรอเช็คอิน บอร์ดดิ้ง และโดยสารบนเครื่อง การเว้นระยะห่างและแบ่งโซนที่นั่ง การใช้ห้องน้ำ รวมถึงการให้บริการอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างโดยสาร การตรวจวัดอุณหภูมิระหว่างเดินทาง ขั้นตอนการตรวจเข้มเหล่านี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อสายการบิน

ดูบทความและงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ www.dpu.ac.th/…earch/9

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด