ทีเอ็มบีและธนชาต จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ทำนุบำรุงพระอารามหลวง พร้อมส่งมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

ศุกร์ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๗:๒๓
ทีเอ็มบีและธนชาต จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ทำนุบำรุงพระอารามหลวง พร้อมส่งมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

ทีเอ็มบีและธนชาต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวงในพระอุปถัมภ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยทั้งสิ้น 17,276,984.10 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระอาราม วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง และสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนให้มูลนิธิสถาบันแสงสว่างเพื่อเด็กพิเศษ นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลรัฐ และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และ มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสนี้อีกด้วย

พิธีน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ นำโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคาร, นายปริญญา หอมเอนก กรรมการธนาคาร, นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการธนาคาร, นายมิฮาว ยาน ซูเรค กรรมการธนาคาร, นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน

กิจกรรมกฐินพระราชทานโดยทีเอ็มบีและธนชาต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระอารามหลวง ปูชนียสถานไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทย รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม พร้อมกันนี้ ธนาคารได้จัดสรรเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้นกว่า 17 ล้านบาท แบ่งเป็นบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ทั้งภายในและภายนอก ขณะเดียวกันยังมอบให้กับมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กพิเศษ พร้อมมอบเครื่องช่วยหายใจ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ และ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก และมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ และโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์

วัดวรนาถบรรพต ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 1962 เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดกบ" หรือ " วัดเขากบ" เหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขา ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกตามหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดปากพระบาง" ต่อมาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสมัยนั้นท่านเจ้าคณะมณฑลได้มาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเห็นว่า "วัดกบ" หรือ "วัดเขากบ" ตั้งอยู่ที่เชิงเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่และเรียกเป็นทางการว่า "วัดวรนาถบรรพต" และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2534

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด