แอกซ่าประกันภัยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ชวนจิตอาสาร่วมปลูกต้นโกงกางที่บางปู จ.สมุทรปราการ

ศุกร์ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๒๖
แอกซ่าประกันภัยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ชวนจิตอาสาร่วมปลูกต้นโกงกางที่บางปู จ.สมุทรปราการ

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม "พลังใจแอกซ่า ร่วมปลูกต้นโกงกาง ฟื้นฟูป่าชายเลน" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และช่วยรักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ "AXA Hearts in Action" ซึ่งกลุ่มแอกซ่าทั่วโลกได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเพื่อฉลองสัปดาห์แห่งการทำความดี หรือ CR Week ซึ่งปีนี้ครบรอบ 10 ปีในการช่วยเหลือแบ่งปันและส่งมอบโอกาสดีๆ ให้แก่ผู้คนในสังคม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานแอกซ่าร่วมกับน้องๆ เยาวชนและคุณครูจากศูนย์เด็กลูกแรงงานข้ามชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยช่วยกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 300 ต้นที่พื้นที่ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ โดยป่าชายเลนนับว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นอย่างมาก เพราะช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งทะเล เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด รวมถึงช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนโดยรอบ

มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "แอกซ่ามีเป้าหมายหลักในการอุทิศตนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษยชาติด้วยการรักษาดูแลปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ การอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนให้คงอยู่ต่อไปไม่เพียงแค่ช่วยรักษาดูแลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นการดูแลปกป้องชีวิตของเราในอนาคตอีกด้วย แอกซ่าพร้อมให้การสนับสนุนและสานต่อพันธกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน เพราะสิ่งที่เราทุกคนทำในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราในวันข้างหน้า"

นอกจากนี้ แอกซ่ายังมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนจากศูนย์เด็กลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายคุณค่าที่แอกซ่ายึดถือมาโดยตลอด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอกซ่า ลูกค้าสามารถติดต่อที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอกซ่า 02-118-8111 หรือเว็บไซต์ของแอกซ่าที่ www.axa.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด