AJA จัดอบรม แพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดโอกาสขยายธุรกิจส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

พฤหัส ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๕๔
AJA จัดอบรม แพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดโอกาสขยายธุรกิจส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

คุณอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA พร้อมด้วย คุณสิรินันท์ ทองเพ็ญ (ซ้าย) ผู้ชำนาญการพิเศษอาลีบาบา บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด และคุณพิเชฐ ด่านไทยนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยเปิดโอกาส ขยายธุรกิจด้วยการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกกับ Alibaba. Com ในหัวข้อ "Smart way to Grow your Business with Alibaba. com Global B2B Market" จัดขึ้น ณ Co-Working Space ชั้น7 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด