ม.ศรีปทุม เชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย SPUCON 2020 ครั้งที่ 15

พุธ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๒๗
ม.ศรีปทุม เชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย SPUCON 2020 ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญทุกท่านร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 The 15th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2020) ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน App Zoom / Facebook Live

กำหนดการ คลิกที่นี่ spucon.spu.ac.th/…%29.pdf

ลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่ วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ SPUCON2020 spucon.s/…u.ac.th

อัตราค่าลงทะเบียน

  1. ผู้นำเสนอบทความภาษาไทย 2,500 บาท
  2. ผู้นำเสนอบทความภาษาอังกฤษ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ (US dollar)
  3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ฟรี!!

กำหนดการส่งผลงาน <<

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ? วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ส่งบทความ

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม ? วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  ผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของ Pee

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไข

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการพิจารณาบทความ

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563  ผู้เขียนส่งไฟล์ PowerPoint หรือ Infographic หรือ Poster

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 02-579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155 . 02-5791111 ต่อ 2187

E-mail address: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด