กรุงศรีจัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อังคาร ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๔๔
กรุงศรีจัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน (ยืนกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับบูรณะจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาภายใต้การสนับสนุนดูแลของกรมศิลปากร โดยมีนายการุณ กิตติสถาพร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารให้การต้อนรับ

วัดเชิงท่าเป็นวัดสำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้จัดพิธีทอดกฐินและสามารถรวบรวมปัจจัยจำนวน 6,442,232.40 บาท จากการสนับสนุนในส่วนของธนาคารเองและจากกำลังศรัทธาของผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจของกรุงศรี และประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันบูรณะอุโบสถวัดเชิงท่าให้กลับมาเป็นศาสนสถานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมและวัฒนธรรม และเป็นมรดกไทยที่น่าภาคภูมิใจสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด