PPS 1 ใน 14 บริษัทที่รับรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยประจำปี 2562 จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อังคาร ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๐๔
PPS 1 ใน 14 บริษัทที่รับรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยประจำปี 2562 จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ประจำปี 2562 จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปันเหน่งเพ็ชร์ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจมีการจัดการที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ พัฒนาตัวชี้วัดในด้านการประเมินชื่อเสียงองค์กร ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมโลก ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด