SISB กับโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนไทย หนึ่งในโครงการ CSR ขององค์กร

อังคาร ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๐๔
SISB กับโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนไทย หนึ่งในโครงการ CSR ขององค์กร

โรงเรียน SISB สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกและโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมซึ่งมีพื้นฐานทางภาษาเพียงเล็กน้อย หนึ่งในโครงการขององค์กรเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

มร. เคลวิน โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ผมหวังว่านักเรียนจากโรงเรียนทั้งสองจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้อย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่มีคุณค่าและได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมผ่านโครงการของเรา"

โครงการสอนภาษาอังกฤษโดยโรงเรียน SISB ดำเนินการติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยจะสอนภาษาอังกฤษในทุกวันเสาร์เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ดำเนินการสอนโดยครูของโรงเรียน SISB และได้รับการสนับสนุนจากนักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของ SISB

"นี่เป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับนักเรียนของเราที่จะได้เรียนในโรงเรียนนานาชาติที่หลายคนใฝ่ฝัน แม้ว่าบทเรียนจะใช้เวลาเพียง 10 สัปดาห์ แต่ประสบการณ์ที่ได้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับนักเรียนของผม" คุณชูชาติ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก กล่าว

อีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้คือ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนในพิธีเปิดโครงการเช้านี้ โดยคุณสมบูรณ์ ไตรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า "นักเรียนจากโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมเป็นผู้ที่ต้องการโอกาสในชีวิต ดิฉันสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนใช้ประสบการณ์ที่พวกเขาจะได้รับจากการโครงการนี้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต"

โครงการเปิดตัวเมื่อเช้านี้และเริ่มต้นด้วยบทเรียนแรกสำหรับนักเรียน โดยมีการทดสอบและการประเมินเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียน

โครงการสอนภาษาอังกฤษโดย SISB เพื่อสังคม โครงการแรกเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2559 โดยสมาชิกในครอบครัว SISB ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและเจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการให้บทเรียนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนจากโรงเรียนไทยที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ จนถึงขณะนี้มีนักเรียนมากกว่า 300 คนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

SISB เป็นผู้ให้การศึกษาชั้นนำและเป็นผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งคุณภาพในประเทศไทยที่ให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ? ระดับมัธยมปลาย (อนุบาล ถึง เกรด12)

โรงเรียน SISB ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ปัจจุบันเป็นเจ้าของและบริหารวิทยาเขต 4 สาขาในประเทศไทย ซึ่งใช้หลักสูตรการสอนของ Singapore, UK และ International Baccalaureate (IB) ชื่อ "SISB" ได้รับแรงบันดาลใจจากโรงเรียนสาขาแรกคือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่บุกเบิกหลักสูตรการศึกษาของสิงคโปร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน: www.sisb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด