มอบพันธุ์ปลากะพงขาว

จันทร์ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๕
มอบพันธุ์ปลากะพงขาว

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบพันธุ์ปลากะพงขาวพันธุ์ดีขนาด 3 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดปลาที่มีอัตราการรอดสูง จำนวน 15,000 ตัว ให้กับผู้แทนชุมชนประมงพื้นบ้าน 5 ชุมชน ในอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำที่ชุมชนดูแล เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรพันธุ์ปลากะพงขาวในธรรมชาติ และสร้างความเข็มแข็งในชุมชน สร้างความยั่งยืนในอาชีพประมง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด