อธิการบดี - อดีตอธิการบดี ม.หอการค้าไทย เข้ารับรางวัล "เพชรกนก" ประจำปี 2563

จันทร์ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๑๒
อธิการบดี - อดีตอธิการบดี ม.หอการค้าไทย เข้ารับรางวัล เพชรกนก ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย และที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล "เพชรกนก" จากนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี จัดโดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง ประจำปี 2563 ณ หอประชุม ทีโอเอ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

อนึ่ง สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง ได้จัดพิธีมอบรางวัล"เพชรกนก"และ "กนกนาคราช" ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ขึ้นเป็นครั้งแรก แก่บุคคล องค์กร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน บุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สร้างสมคุณงามความดี มีความเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด