มิวเซียมสยามจับมือ ททท. นำร่อง พิพิธภัณฑ์ไทย ในบัตร Thailand Museum Pass พัฒนางานบริการ ตามแนวทาง SHA สร้างความมั่นใจลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ศุกร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๙
มิวเซียมสยามจับมือ ททท. นำร่อง พิพิธภัณฑ์ไทย ในบัตร Thailand Museum Pass พัฒนางานบริการ ตามแนวทาง SHA สร้างความมั่นใจลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมผนึกกำลังกระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทย ในงานแถลงข่าว พิธีรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ร่วมกันของพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ในโครงการ Thailand Museum Pass ซึ่งมีพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นำร่องจำนวน 32 แห่ง ร่วมรับมอบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กว่า 60 แห่งในโครงการฯ ร่วมมือกันพัฒนางานบริการตามแนวทางฯ และส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในพิพิธภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดSHA นอกจากนี้ ในงานได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ "เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทย ปลอดภัยไปกับ SHA" มุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ มีความพร้อมด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ New Normal และเกิดความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

ทั้งนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ ททท. ได้ออกข้อกำหนด Code Safety ตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวในประเทศ และให้ประชาชนตระหนักถึงการวางแผนการเดินทางภายใต้วิถีชีวิต New Normal มากขึ้น การท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขของสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด ความกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว จะเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจก่อนเดินทางให้นักท่องเทียวที่ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อความสะอาด ปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสุขอนามัย ซึ่งที่ผ่านมา มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ให้การตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงอยากรณรงค์ให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ "Thailand Museum Pass" รับข้อกำหนดเงื่อนไขของตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัย ระบบสาธารณสุข มาตรการการเว้นระยะห่าง และอื่นๆ อีกทั้งยังมองว่า การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ หลงใหล เที่ยวพิพิธภัณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากได้ความรู้แล้วในพิพิธภัณฑ์ยังมีสิ่งตอบสนองตรงความต้องการ กับ ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ พิพิธภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้งจุดถ่ายรูป ร้านอาหาร ซึ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันกับห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

ด้าน นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันเรามีพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมในโครงการฯ กับบัตร "Thailand Museum Pass" จำนวน 68 แห่งทั่วประเทศไทย โดยทุกพิพิธภัณฑ์ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า ผู้เข้าชม และเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ เพื่อรับรองมาตรฐานสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งทางเราใส่ใจผู้เข้าชมในทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะมาเป็นแบบเดี่ยว กลุ่มเพื่อน หรือ ครอบครัว ซึ่งเป็นระบบที่ปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชมทุกคน ทั้งนี้ เราจึงได้เชิญพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA แล้วกว่า 30 แห่ง รวมทั้งมิวเซียมสยามเพื่อร่วมรณรงค์ในการพัฒนางานบริการ สร้างบรรทัดฐานการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพิ่มมาตรการ และความถี่ในการดูแลรักษาและทำความสะอาด พื้นที่บริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข ตราสัญลักษณ์ SHA และนำร่องเป็นต้นแบบให้กับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ทั่วประเทศให้ตื่นตัวในการพัฒนาการให้บริการตามแนวทาง SHA ด้วย

นอกจากนี้ บัตร "Thailand Museum Pass" ถือเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จำนวน 68 แห่ง ที่ร่วมกันส่งเสริมการแสวงหาความรู้และท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศ ภายใต้แนวคิด "ไม่หยุดเที่ยว ไม่หยุดเรียนรู้" ให้นักท่องเที่ยวได้พบกับประสบการณ์การเรียนรู้กับเส้นทางพิพิธภัณฑ์ทั่วไทยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว และออกไปค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ นำร่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย การันตี ด้วยตราสัญลักษณ์ SHA จำนวน 32 แห่ง พร้อมสิทธิพิเศษมากมายจากหน่วยงาน พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งหมู่คณะ ทั้งเพื่อนฝูง ครอบครัว คนสำคัญ ในทุกโอกาสที่ได้เดินทางท่องเที่ยว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ครอบครัว และผู้สูงอายุ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าคนไทยมีความต้องการและนิยมเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังขยายผลไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารและการตลาด คุณ ระวิวรรณ นุชนาคา (ปุ๊กกี้PR) โทรศัพท์ 02-225-2777 ต่อ 518 หรือ อีเมล์ [email protected] หรือ มือถือ 081 711 8764

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด