รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก.4-01 และมอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จ.น่าน เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ศุกร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๒๗
รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก.4-01 และมอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จ.น่าน เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกร และมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนโยบายที่ต้องการให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ และหน้าที่ของเกษตรกร ในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน พัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยจากการได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัลโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 5 ไร่/ครัวเรือน และลำไยต้องมีอายุ 5 ปี ขึ้นไป

" ในวันนี้ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย และก่อนที่เกษตรกรจะได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เกษตรกรต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาอาชีพ และการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกด้วย และยังได้มีการมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 11,252 ราย เป็นจำนวนเงิน 102,921,025 บาท" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดน่านมีพระราชกฤษฏีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 14 อำเภอ เนื้อที่ 475,565 ไร่ พื้นที่ดำเนินการ 460,968 ไร่ และจัดให้เกษตรกรไปแล้วจำนวน 351,588 ไร่ คงเหลือ เนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ ผลการจัดที่ดิน ดังนี้ เป็นที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 41,241 ราย 65,095 แปลง เนื้อที่ 348,727 ไร่ และเป็นที่ดินแปลงที่อยู่อาศัย จำนวน 6,580 ราย 6,831 แปลง เนื้อที่ 2,856 ไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส.ป.ก.น่าน ดำเนินการจัดที่ดินได้ทั้งสิ้น 341 ราย 404 แปลง เนื้อที่ 1,045-2-56 ไร่ แบ่งเป็น ที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 308 ราย 371 แปลง เนื้อที่ 1,035-1-55 ไร่ ที่ดินแปลงชุมชน จำนวน 33 ราย 33 แปลง เนื้อที่ 10-1-1 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด