RBRU : ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ร่วมกับนิเทศรำไพฯ พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ "ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื่อกกบางสระเก้า"

พฤหัส ๒๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๑๖
RBRU : ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ร่วมกับนิเทศรำไพฯ พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื่อกกบางสระเก้า

ธนาคารออมสินเดินหน้าโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้จัดอบรมสัมมนาเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์บน Digitals Platform และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสื่อกกให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยเน้นตอบโจทย์ผู้บริโภค ความต้องการของตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวว่า การพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการพัฒนาศักยภาพต่อยอดองค์ความรู้ สร้างรายได้และอาชีพแก่สมาชิกในชุมชน "ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกมีรูปแบบหลากหลายแต่เน้นตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงวัย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ต่อผู้ประกอบการในชุมชนเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดการขยายตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงานที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อ Social Media เช่น YouTube, Facebook, Instagram และ TikTok กิจกรรมนี้ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จึงเป็นการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์บน Digital Platform ที่ผ่านการเล่าเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเสื่อกกบางสระเก้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจันทบุรี ซึ่งจะสร้างรายได้แก่ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะแก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีก่อนออกไปเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ดึงความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เสื่อกกบางสระเก้า เสื่อกกจันทบูร ขยายตลาดคนรุ่นใหม่ สานต่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ฝากกดไลค์ กดแชร์ หรือผู้ใดสนใจเข้าชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ Facebook page: โครงการอบรมสัมมนายกระดับเสื่อกกบางสระเก้า YouTube: กว่าจะมาเป็นกระเป๋า SUR Instagram: sur.suriya.cti และ TikTok Suriya 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด