วว./ อย. หารือแนวทางความร่วมมือผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัยในการขึ้นทะเบียน อย.

พฤหัส ๒๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๒
วว./ อย. หารือแนวทางความร่วมมือผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัยในการขึ้นทะเบียน อย.

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัย  เข้าพบ  นายวราวุธ  เสริมสินศิริ  ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มล.วรดนู   ศรีรัตนสถาวร  เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และเจ้าหน้าที่ อย. เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัยสามารถขึ้นทะเบียน อย. ได้ โดยบุคลากร อย.ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของการประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มต่างๆ และการใช้ตราสัญลักษณ์ FDA THAI HERB ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยที่จะทำวิจัยให้ตรงตามข้อกำหนด    

โอกาสนี้  วว. ได้นำเสนอความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการรับวิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อาหาร  เสริมอาหารและเครื่องสำอางด้วย ทั้งนี้จากการหารือร่วมกันดังกล่าว คาดว่าจะมีการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันในเร็วๆนี้ต่อไป เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  ณ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด