ฅนเหล็กเวอร์ชวลรัน 2020 (ครั้งที่ 13) วิ่งที่ไหนก็ได้ ได้บุญ ได้สุขภาพ รายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

พุธ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๑๙
ฅนเหล็กเวอร์ชวลรัน 2020 (ครั้งที่ 13) วิ่งที่ไหนก็ได้ ได้บุญ ได้สุขภาพ รายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมฅนเหล็กเวอร์ชวลรัน 2020 (ครั้งที่ 13) ในรูปแบบ New Normal Run "วิ่งที่ไหนก็ได้ ได้บุญ ได้สุขภาพ" เพื่อนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่องค์กรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยการวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1) วิ่งเพื่อสุขภาพ 2) วิ่งระยะ 10 กม. 3) วิ่งระยะ 100 กม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ konlhekcharityrun.com/…ex.html ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด