โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม 'ส่งเสริมสุขภาพดีใหักับพนักงานบริษัทคู่สัญญา'

พุธ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๓
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม 'ส่งเสริมสุขภาพดีใหักับพนักงานบริษัทคู่สัญญา'

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม 'ส่งเสริมสุขภาพดีใหักับพนักงานบริษัทคู่สัญญา' ภายในงานมีเสวนาหัวข้อ 'ภาวะอ้วนกับหัวใจ' บรรยายโดย พญ.อัญชิสา วงศ์ชนะยุทธ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ไทยนครินทร์ และเสวนาหัวข้อ 'เพราะอ้วนเลยหนักใจ' โดยนักกำหนดอาหาร นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ บริการตรวจวัดความดันโลหิต และบริการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (BMI) รวมถึงมีกิจกรรมเพิ่ม Facebook Fanpage เพื่อรับข่าวสารการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลฯ และกิจกรรมเล่นเกมส์ พร้อมรับของที่ระลึก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด