CEIBS ขึ้นสู่อันดับสองของโลกในการจัดอันดับหลักสูตร EMBA ประจำปี 2020 ของ Financial Times

อังคาร ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๓
CEIBS ขึ้นสู่อันดับสองของโลกในการจัดอันดับหลักสูตร EMBA ประจำปี 2020 ของ Financial Times

โรงเรียนธุรกิจนานาชาติจีนยุโรป (China Europe International Business School หรือ CEIBS) ขึ้นสู่อันดับ 2 ในการจัดอันดับ 100 หลักสูตร EMBA ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2020 โดย Financial Times หลักสูตร Global EMBA ของ CEIBS อยู่ในห้าอันดับแรกติดต่อกันเป็นปีที่สาม และในปีนี้ก็เป็นหลักสูตร EMBA หลักสูตรเดี่ยวที่มีอันดับสูงที่สุดในเอเชีย เมื่อเดือนมกราคม หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาของวิทยาลัยยังได้อันดับที่ 5 ของโลก และอันดับที่ 1 ของเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ผลการจัดอันดับครั้งนี้ได้ตอกย้ำการเป็นวิทยาลัยธุรกิจชั้นนำของโลกของ CEIBS

ด้วยวิธีวิทยาที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมที่กว้างขวาง การจัดอันดับประจำปีของ FT เป็นหนึ่งในการจัดอันดับที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างที่สุดในวงการการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ การจัดอันดับนี้ใช้หลายตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและความหลากหลายของวิทยาลัยธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้เรียน ตลอดจนงานวิจัยและการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของวิทยาลัย

"ขณะที่เศรษฐกิจของจีนได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่องในการฟื้นตัวจากปีที่มีความท้าทาย CEIBS ได้ดำเนินบทบาทอย่างดีเยี่ยมในการเป็นสะพานที่เชื่อมให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับทั่วโลก พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นพื้นที่ในการเติบโตของผู้นำธุรกิจ" Wang Hong อธิการบดีของ CEIBS กล่าว "เป็นอีกครั้งที่การจัดอันดับของ FT ได้แสดงถึงการเติบโตอย่างน่าประทับใจของ CEIBS ตลอดระยะเวลา 26 ปีมาจนถึงปัจจุบันที่วิทยาลัยแห่งนี้ได้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อมุ่งสู่อนาคตข้างหน้า เราจะดำเนินตามคติพจน์ของเราที่ว่า 'จิตสำนึกในการทำงาน นวัตกรรม และความเป็นเลิศ? พร้อมกับมุ่งส่งเสริมโลกาภิวัตน์"

แม้ว่าในปีนี้จะมีความท้าทายจากวิกฤตโควิด-19 CEIBS ก็ได้แสดงให้เห็นการบูรณาการระหว่างนวัตกรรมและความอุตสาหะในการรับมือกับผลกระทบของโรคระบาดในการดำเนินงานของวิทยาลัย หลังจากได้ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร Global EMBA ที่เริ่มกลับมาเรียนที่วิทยาลัยเมื่อเดือนกันยายน วิทยาลัยได้ดำเนินการตามโมเดลเมืองแฝดสำหรับหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา โดยเปิดตอนเรียนทั้งในเซี่ยงไฮ้และซูริค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมายังประเทศจีนในช่วงที่มีการจำกัดการเดินทางจากภาวะโรคระบาด

"ขณะที่เราพยายามก้าวข้ามความท้าทายที่ได้เผชิญในปี 2020 การศึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจได้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างยิ่ง" Dipak Jain อธิการบดีของ CEIBS ประจำภูมิภาคยุโรป กล่าว "เราได้ปรับตัวเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ ซึ่งหลักสูตร Global EMBA เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดี ในขณะเดียวกัน นักศึกษาและศิษย์เก่าของเรายังคงมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้ CEIBS เป็นพื้นที่สู่ความสำเร็จ"

ตำแหน่งของ CEIBS ในการจัดอันดับปีนี้ชี้ให้เห็นความแข็งแกร่งโดยรวมของวิทยาลัย ตลอดจนของคณะอาจารย์ทั้งในจีนและในระดับนานาชาติ ด้วยศูนย์วิจัยเกือบ 20 แห่งและศูนย์กรณีศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับห้องสมุดกรณีศึกษาชั้นนำระดับโลก CEIBS ยึดมั่นในพันธกิจในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

"ความมุมานะและวิธีการคิดเชิงนวัตกรรมของคณะอาจารย์ของเรา ทำให้ทุกวันนี้พวกเขาเป็นผู้นำทางความคิดที่เป็นที่ต้องการตัวและนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงมากเป็นอันดับต้น ๆ ของจีน" Ding Yuan รองอธิการบดีและคณบดี CEIBS กล่าว "เมื่อไม่นานมานี้เรายังได้ริเริ่มโครงการใหม่ที่มุ่งส่งเสริมงานวิจัยข้ามสาขาวิชา ซึ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการแบบดั้งเดิมเข้ากับด้านต่าง ๆ อย่างเช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และความยั่งยืน จีนและโลก การบริหารจัดการในยุคดิจิทัล และความเป็นเลิศในงานบริการ"

CEIBS ต่างจากวิทยาลัยธุรกิจแห่งอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างหลักสูตร EMBA ร่วมระหว่างวิทยาลัย CEIBS มุ่งดำเนินตามแนวทางอิสระ โดยมี 5 วิทยาเขตในเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เซินเจิ้น ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) และอักกรา (กานา) เพื่อประสบการณ์การศึกษาแบบนานาชาติที่แท้จริง CEIBS มีกลุ่มนักศึกษาที่หลากหลายจากนานาประเทศที่ต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพในจีน ตลอดจนผู้บริหารธุรกิจชาวจีนที่ต้องการขยายพรมแดนความรู้ไปยังตลาดในต่างประเทศ

"หลักสูตร Global EMBA ของเรามอบประสบการณ์ระดับโลกอย่างแท้จริงให้แก่ผู้เรียน ด้วยการใช้ประโยชน์จากหลายวิทยาเขตใน 3 ทวีป หลักสูตรเปิดรับทั้งผู้เรียนจากทั่วโลกที่ต้องการรู้จักประเทศจีนมากขึ้นและผู้บริหารชาวจีนที่ต้องการเพิ่มบทบาทในระดับนานาชาติ" Nikos Tsikriktsis ผู้บริหารหลักสูตร Global EMBA กล่าว "ด้วยนักศึกษาจากกว่า 20 ประเทศและจากทุกอุตสาหกรรมและทุกบทบาทหน้าที่ ห้องเรียนของเรามีบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่ไหน และเป็นที่ที่ผู้เรียนสามารถปลีกตัวจากชีวิตประจำวันเพื่อศึกษาความท้าทายทางธุรกิจจากมุมมองที่หลากหลาย"

ด้วยพันธกิจในการให้การศึกษาแก่ผู้นำทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ CEIBS มุ่งเพิ่มพูนความเป็นเลิศในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยได้นำด้าน CSR เข้าสู่หลักสูตรมาเป็นสิบกว่าปี และได้เริ่มตีพิมพ์สมุดปกขาวด้าน CSR ประจำปีมาตั้งแต่ปี 2018

คลาสเรียน GEMBA รอบต่อไปจะเริ่มในวันที่ 6 ธันวาคม โดยวิทยาลัยจะมีโอกาสให้การต้อนรับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกว่า 80 รายจาก 15 ประเทศ ซึ่งจะเดินทางมายังเซี่ยงไฮ้เพื่อเริ่มเส้นทางแห่งการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 20 เดือน

เกี่ยวกับหลักสูตร Global EMBA ของ CEIBS

หลักสูตร Global EMBA ของ CEIBS เป็นหลักสูตรนอกเวลา (part-time) ระดับแนวหน้าที่มีทั้งองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับจีน ('China Depth?) และองค์ความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับโลก (?Global Breadth?) สำหรับผู้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งต้องการยกระดับหน้าที่การงานและการพัฒนาตัวเอง ด้วยหลักสูตรที่เปิดให้ศึกษาใน 11 เมืองทั่วโลก ผู้เรียนที่หลากหลายจากกว่า 20 ประเทศ และกลุ่มเรียนแบบบูรณาการสองกลุ่มในจีน ยุโรป และแอฟริกา หลักสูตร Global EMBA ของ CEIBS มอบโอกาสที่หาที่ไหนไม่ได้ให้แก่ผู้เรียนในการขยายเครือข่ายทั่วโลก พร้อมทั้งเข้าร่วมในเครือข่ายศิษย์เก่าวิทยาลัยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในจีน

เกี่ยวกับ CEIBS

โรงเรียนธุรกิจนานาชาติจีนยุโรป (China Europe International Business School หรือ CEIBS) คือหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจนานาชาติชั้นนำในเอเชีย เป็นที่เดียวที่โปรแกรมหลักสูตร MBA และ EMBA ติดทำเนียบ Top 5 ของ Financial Times ในเวลาเดียวกัน CEIBS มีศิษย์เก่ามากกว่า 24,000 คน จากกว่า 80 ประเทศและดินแดนทั่วโลก และตลอดเวลา 26 ปีที่ผ่านมา ได้มอบโปรแกรมหลักสูตรการบริหารจัดการที่กว้างขวางแก่ผู้บริหารกว่า 190,000 คนทั้งในจีนและต่างประเทศ ด้วยคณะอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องจีนและข้อมูลเชิงลึกระดับโลก CEIBS จึงมีความโดดเด่นในการบ่มเพาะผู้นำธุรกิจในทุกระดับของสายอาชีพ เพื่อทำให้พวกเขาพร้อมสร้างอิมแพคให้กับโลก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ceibs.edu/

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1319866/CEIBS.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด