กระทรวงเกษตรฯ จับมือตลาดทิพย์นิมิตร เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร จากเกษตรกรตรงถึงผู้ซื้อและผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

อังคาร ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๗
กระทรวงเกษตรฯ จับมือตลาดทิพย์นิมิตร เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร จากเกษตรกรตรงถึงผู้ซื้อและผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตลาดทิพย์นิมิตร เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางตลาดทิพย์นิมิตร ณ ห้องประชุมตลาดทิพย์นิมิตร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบกับภาคเกษตรโดยตรง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มีนโยบายการเปิดตลาดในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมถึงพี่น้องเกษตรกร ซึ่งทางตลาดทิพย์นิมิตรเองก็มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ และจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สินค้าเกษตรเข้าถึงผู้ซื้อและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

"ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันผลักดัน ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องของตลาดนำการผลิต และในส่วนของแผนงานต่าง ๆ ที่จะดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มดำเนินการส่งรายชื่อเกษตรกรที่จะเข้าร่วมให้กับทางตลาดทิพย์นิมิตร ภายในวันที่ 28 - 30 ตุลาคมนี้ เพื่อให้สามารถเริ่มโครงการได้ในวันที่ 13 -17 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้เน้นย้ำกับทั้ง 6 หน่วยงาน ในเรื่องของการคัดสรรและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่กลุ่มเกษตรกรจะนำมาจำหน่ายภายในงานต้องได้มาตรฐาน" ดร.ทองเปลว กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้หารือมาตราการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ โดยในระยะแรก โดยทางตลาดทิพย์นิมิตรจะฟรีในส่วนของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และคิดค่าน้ำและค่าไฟในราคาเหมาจ่าย วันละ 50 บาท ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2563 และหากผู้จำหน่ายสินค้ามีความสนใจขายสินค้าต่อจากระยะเวลากิจกรรม ทางตลาดจะไม่เก็บค่าเช่าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 และในระยะสุดทาย ทางตลาดจะลดค่าเช่าแผง 50% เป็นระยะเวลา 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2564

สำหรับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีความสนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 28 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด