Run for blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย

จันทร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๔๕
Run for blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญคนไทยสุขภาพดี ทั่วประเทศ แสดงพลังของการให้ด้วยใจ ช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่าน 3 ช่องทาง

  1. ลงทะเบียนวิ่ง Virtual Run "Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย" ค่าสมัคร 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ? 20 ธันวาคม 2563 คลิก https://race.thai.run/runforblood
  2. สนับสนุนทำบุญซื้อเสื้อวิ่งราคา 300 บาท จำหน่ายที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
  3. ร่วมบริจาคเงิน เข้าบัญชี "คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย" บัญชีกระแสรายวัน 045-286494-5 ธนาคารไทยพาณิชย์

รายได้สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

สอบถามโทร. 0 2256 4300

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด