โออิชิ กรุ๊ป ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้”

จันทร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๒๑
โออิชิ กรุ๊ป ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดปีที่ 3 ภายใต้โครงการ โออิชิ ให้

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดปีที่ 3 ภายใต้โครงการ ?โออิชิ ให้? แก่โรงเรียนบ้านหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี ประกอบ พอดี (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชาก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ บรรเจิด สิงห์โตทอง นายกเทศมนตรี มาร่วมงาน ที่ โรงเรียนบ้านหนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด