ช.การช่าง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

พฤหัส ๒๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๓๘
ช.การช่าง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครบ ถ้วนไตรมาส ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร นำโดยนายอัศวิน คงสิริ ประธานบริษัท บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี โดยมียอดเงินทำบุญกฐินพระราชทานทั้งสิ้น ๖,๒๓๑,๒๘๐ บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด