SPU เปิดโลกกิจกรรม Share To U "63 "เลือกชมรมโดนใจ… คนวัยดิจิตอลเนทีฟ"

พฤหัส ๒๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๒:๒๗
SPU เปิดโลกกิจกรรม Share To U 63 เลือกชมรมโดนใจ คนวัยดิจิตอลเนทีฟ

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ เปิดโลกกิจกรรม Share To U ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้แนวคิด "เลือกชมรมโดนใจ?คนวัยดิจิตอลเนทีฟ" ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 ? 22 ตุลาคม 2563 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรม สำหรับคนยุค Digital Native ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบทำอะไรในแบบเดียวกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษา SPU ทุกคนได้เข้าร่วมชมรมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

โดยในปีนี้การจัดกิจกรรมได้ปรับรูปแบบการเข้าถึงผลงานของชมรมด้วย link (QR Code) และการสมัครสมาชิกชมรมด้วย spu smart form ให้เหมาะกับพฤติกรรมของคนยุค ดิจิตอลที่ชื่นชอบความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย พร้อมด้วยกิจกรรมจากชมรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงคนตรีสด การแสดงผลงานของชมรมต่างๆ ตลอดจนการออกร้านขายอาหาร เครื่องสำอางค์ และของที่ระลึกสวยๆเก๋ๆที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มากมายภายในงาน

สำหรับการจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ชมรมต่างๆได้จัดแสดงผลงานของชมรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเลือกสมัคร ชมรมโดนใจ?คนวัยดิจิตอลเนทีฟของตนเองอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด