"อ่านสร้างสรรค์ สู่จินตนาการสร้างศิลป์" แรงบันดาลใจจากการอ่าน

พุธ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๕๒
อ่านสร้างสรรค์ สู่จินตนาการสร้างศิลป์ แรงบันดาลใจจากการอ่าน

นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 1 จากซ้าย) ให้กำลังใจน้องๆ ในกิจกรรมเวิร์คช็อป "อ่านสร้างสรรค์ สู่จินตนาการสร้างศิลป์" ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การสร้างสรรค์จินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่าน ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะด้วยเทคนิคที่หลากหลาย โดยได้เรียนเชิญอาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมีนายแสงทอง ธาตุเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนบัว (คนที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพฯ

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา (แถวยืน)
1.นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2.นายแสงทอง ธาตุเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนบัว
3.นายสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
4.นางสาวรัชฏาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด