ผถห. SSP โหวตผ่านทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อังคาร ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๒
ผถห. SSP โหวตผ่านทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คุณกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ (กลาง) , คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระและปันผลงวดปี 62 อัตรา 0.11 บ/หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคต พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด