ติดอาวุธสู่อุตสาหกรรมแอนิเมชัน กับม.ศรีปทุม ชลบุรี

จันทร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๘
ติดอาวุธสู่อุตสาหกรรมแอนิเมชัน กับม.ศรีปทุม ชลบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการเรียนรู้กับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยวิทยากร คุณณัฐ ยศวัฒนานนท์ ผู้ก่อตั้งบริษัท lgloo Studio และผู้สร้างแอนิเมชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย เรื่อง 9 ศาสตรา เรามาติดอาวุธกันหน่อย ในหัวข้อ "ติดอาวุธสู่อุตสาหกรรมแอนิเมชัน" ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 1407 ชั้น 14 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด