สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน หนุนภาคเอกชน พัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมความรู้ ทักษะการทำงาน ให้พนักงานในสถานประกอบกิจการ มอบเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

จันทร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๙
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน หนุนภาคเอกชน พัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมความรู้ ทักษะการทำงาน ให้พนักงานในสถานประกอบกิจการ มอบเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน มอบเงินกู้ ให้กับนายแพทย์วัชระ สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล วงเงินกู้จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือสูงขึ้น มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ไปใช้บริการของโรงพยาบาล ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน

สถานประกอบกิจการที่ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการของตน โดยปลอดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ทั้งยังสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม ไปยกเว้นภาษีเงินได้ ได้อีกร้อยละร้อย และในส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีต่อไปได้อีกด้วย

สำหรับสถานประกอบกิจการใดที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 5353 7697 ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน งานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด