อ.อ.ป. ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

พุธ ๑๔ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๒๓
อ.อ.ป. ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในฐานะประธานในการร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.อ.ป. พนักงาน และชาวบ้าน บ้านดงเค็ง ? หัวหนอง ร่วมถวายกฐินและผ้าป่าหางกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้สำหรับทำนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งการจัดกฐินสามัคคีในครั้งนี้มียอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น 500,451.- บาท (ห้าแสนสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ณ วัดชัยศิริมงคล ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด