มูลนิธิซิตี้ ทุ่ม 3.15 พันล้าน รุกเพิ่มโอกาสการจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมโชว์ 3 โครงการในประเทศช่วยเด็กไทยมีงานทำ

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๑
มูลนิธิซิตี้ ทุ่ม 3.15 พันล้าน รุกเพิ่มโอกาสการจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมโชว์ 3 โครงการในประเทศช่วยเด็กไทยมีงานทำ

มูลนิธิซิตี้ ภายใต้ ซิตี้แบงก์ ประกาศสนับสนุนเงินมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.15 พันล้านบาทในโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิซิตี้ เพื่อพัฒนาการจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจทั่วโลก โครงการดังกล่าวเยาวชนจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและมีความมั่นใจในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในชีวิตประจำวันและในชุมชน อีกทั้งยังเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานและประสบความสำเร็จในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ประเทศไทยมูลนิธิซิตี้ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำมากมาย ดำเนินโครงการ อาทิ โครงการ ?Skilling up Youth to Grow the ECC?s Growth Program? ที่ร่วมมือกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) พัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ สร้างโอกาสการมีงานทำ หรือการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจของตนเองในอนาคต หรือโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน? (Career Development for Youth Program) ร่วมมือกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มาตั้งแต่ปี 2560 โดยเยาวชนที่ขาดโอกาสเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต รวมถึงทักษะการทำงานของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เยาวชนเหล่านั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงานก่อนกลับสู่สังคมจริงในอนาคต ตลอดจนโครงการยูธ โค แล็บ (Youth Co: Lab) ที่มูลนิธิซิตี้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติผ่าน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่และกลุ่มชุมชนพื้นเมือง ฯลฯ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเชิงลึกจากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาหกปีของมูลนิธิซิตี้ได้ https://www.citigroup.com/citi/foundation/

มร.ไมเคิล คอร์แบต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซิตี้ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลต่อความมั่งคั่งและทำให้เกิดช่องวางทางโอกาสในชุมชนผิวสีและชุมชนอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการโรดระบาดดังกล่าว อีกทั้งทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมในแง่ของการจ้างงานและโอกาสในการทำงาน ซึ่งซิตี้กำลังเพิ่มทรัพยากรการฝึกอบรมและโอกาสให้กับบุคคลโดยการขยายโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) พร้อมยืนยันว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงงาน รวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ล่าสุดมูลนิธิซิตี้ ภายใต้ ซิตี้แบงก์ ได้สนับสนุนเงินมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.15 พันล้านบาท ในโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) เพื่อพัฒนาการจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวเยาวชนจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและมีความมั่นใจในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในชีวิตประจำวันและในชุมชน อีกทั้งยังเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานและประสบความสำเร็จในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้มูลนิธิซิตี้ได้ลงทุนเงินราว 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปทั่วโลก เพื่อดำเนินโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้านี้มาตั้งแต่ปี 2557 พร้อมคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนกว่าล้านคนทั่วโลกภายในปี 2566 โดยในช่วงสามปีที่ผ่านมามีเงินลงทุนรวมทั้งหมดมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวครอบคลุมการดูแลกลุ่มเยาวชนผิวสีและลาตินอเมริกันราว 100,000 คนในสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งมีการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อมุ่งเน้นไปที่เรื่องทักษะการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการในชุมชนผิวสีอีกด้วย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นดังกล่าว ซิตี้ยังได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การฝึกงานภาคฤดูร้อน การเป็นนักวิเคราะห์แบบเต็มเวลา ตลอดจนบทบาทของที่ผู้เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการ Citi(R) University Partnerships in Innovation & Discovery (CUPID) ที่ให้โอกาสนักศึกษาจากหลากหลายสาขาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนกว่า 10,000 คน ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและพัฒนาอาชีพกับซิตี้ในช่วงสามปีข้างหน้า ในขณะที่โครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) ยังเปิดโอกาสให้พนักงานอาสาสมัครของซิตี้กว่าพันคนได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการทำหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนจำนวนมากทั่วโลก โดยในอีกสามปีข้างหน้าซิตี้หวังว่าจะมีพนักงานกว่า 10,000 คน รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและฝึกสอนเยาวชนที่ขาดโอกาสผ่านโครงการดังกล่าว

สำหรับตัวอย่างการดำเนินงานภายใต้โครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) ในประเทศไทย มูลนิธิซิตี้ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นระดับประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โครงการ ?Skilling up Youth to Grow the ECC?s Growth Program? ที่ร่วมมือกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) พัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ สร้างโอกาสการมีงานทำ หรือการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจของตนเองในอนาคต ตลอดจนร่วมมือกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ดำเนิน ?โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน? (Career Development for Youth Program) สำหรับเยาวชนในสถานพินิจมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเยาวชนที่ขาดโอกาสเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต รวมถึงทักษะการทำงานของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เยาวชนเหล่านั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงานก่อนกลับสู่สังคมจริงในอนาคตต่อไป ฯลฯ ตลอดจนโครงการยูธ โค แล็บ (Youth Co: Lab) ที่มูลนิธิซิตี้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติผ่าน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่และกลุ่มชุมชนพื้นเมือง เป็นต้น

นอกจากนี้สำหรับในภูมิภาคอื่น ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีขยายความร่วมมือของมูลนิธิซิตี้กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติผ่าน (Youth Co: Lab) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ใน 25 ประเทศและทั่วภูมิภาคในการเริ่มและขยายธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมถึงการริเริ่มภาระกิจของซิตี้ในอินเดียเพื่อจัดการฝึกอบรมทักษะตามความต้องการให้กับเยาวชนที่มีรายได้น้อยจำนวน 200,000 คนและมอบโอกาสในการจ้างงานให้กับเยาวชนอย่างน้อย 70% ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตของอินเดีย การสานต่อการสนับสนุนของซิตี้สำหรับการฝึกงานแบบมีรายได้ผ่านสภาบริการสังคมในประเทศฮ่องกงและมหาวิทยาลัยคยองฮีในเกาหลีใต้เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมีโอกาสได้รับประสบการณ์การทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ตลอดจนยังมีการสร้างความร่วมมือของมูลนิธิซิตี้กับ AIME ในออสเตรเลียเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในโรงเรียนมัธยมในประเทศได้ศึกษาต่อหรือได้รับการฝึกอบรมเรื่องการจ้างงานและมีอาชีพ การสานต่อความร่วมมือของมูลนิธิซิตี้กับ Philippine Business for Education ผ่าน First Future ซึ่งให้การสนับสนุนอาชีพแรกต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ K-12 ผ่านการเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับโอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม การสร้างความร่วมมือของมูลนิธิซิตี้กับกับ Sodateage Net เพื่อให้คำปรึกษาด้านอาชีพออนไลน์ จัดการฝึกอบรมการจ้างงานและให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับเยาวชนที่ด้อยโอกาสในประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานมีเกิดอีกหลายภูมิภาคทั่วโลก อาทิ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา

โครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 เป็นโครงการหลักของมูลนิธิซิตี้ โดยมูลนิธิซิตี้ร่วมกับ Citi Inclusive Finance และ Citi Impact Fund ร่วมดำเนินงานอันเป็นส่วนหนึ่งของทีมการลงทุนและพัฒนาชุมชนของกิจการสาธารณะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกและนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ด้อยโอกาสทั่วโลก อีกทั้งมูลนิธิซิตี้กำลังดำเนินการในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและมีความหมายในชุมชนทั่วโลกผ่านการลงทุนในตราสารทุน การให้กู้ยืมและการทำทุน

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเชิงลึกจากการดำเนินโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) ตลอดระยะเวลา 6 ปีของมูลนิธิซิตี้ได้ https://www.citigroup.com/citi/foundation/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด