นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ “RBF”

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๓๑
นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ RBF

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (แถวนั่งที่ 3 จากขวา) บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ร่วมให้การต้อนรับคณะนักลงทุนในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัท ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด