EXIM BANK ร่วมสนับสนุน บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM’ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 7 โครงการ กำลังการผลิต 980 เมกะวัตต์

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๑
EXIM BANK ร่วมสนับสนุน บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 7 โครงการ กำลังการผลิต 980 เมกะวัตต์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แสดงความยินดีกับ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ (กลาง) ประธาน บี.กริม และนางปรียานาถ สุนทรวาทะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ในงานฉลองความสำเร็จของ บมจ. บี.กริม พาวเวอร์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 7 โครงการ กำลังการผลิตรวม 980 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุน 39,248 ล้านบาท ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับสถาบันการเงินอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนทางการเงินรวม 29,436 ล้านบาท ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการทั้ง 7 แห่งเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่ 2 โครงการ และภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมในประเทศไทยที่ทยอยหมดอายุ 5 โครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกจำนวนมาก เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางพลังงาน และสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการส่งออกและการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด