นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในงานประชุม“การเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน"

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๑๒
นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในงานประชุมการเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงาน ประชุมวิชาการ 2020 ?การเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน? และ การเปิดตัวแอปพลิเคชัน ?APPEER? โดยความร่วมมือจาก สมาคมสายใยครอบครัว มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช และเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด