เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดนิทรรศการพระบรมฉายลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ หัวข้อ “คนดี...เข็มแข็งในความดี”

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๗
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดนิทรรศการพระบรมฉายลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ หัวข้อ คนดี.เข็มแข็งในความดี

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดงานนิทรรศการพระบรมฉายลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ หัวข้อ ?คนดี?เข็มแข็งในความดี? เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติ จาก นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

สำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน ๑๕๐ ท่านแรก ในแต่ละวัน จะได้รับเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๙ น. ทางศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานสกายวอร์ค ชั้น 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด