มกอช.ร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 139 ปี

ศุกร์ ๐๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๖
มกอช.ร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 139 ปี

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 139 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง โดยมี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด